Originally published in HardDisken, 10.9.99, http://www.dr.dk/harddisk/arsdag5C.htm. (Dannish)


Ars Electronica 1999

Drømmer kunstnere om grønne hunde?

Eduardo Kac laver genkunst af bibelske sætninger

Af Henrik Føhns Linz, 10.9.99.

Tag en bibelsk sætning af de mere imperalistiske, som for eksempel: "Lad mennesket herske over fisk i havet, og over fugle i himlen, og over alle levende ting der bevæger sig på jorden."Oversæt den til morsekode. Oversæt morsen til en genkode. Skab en bakteriekultur af denne kode. Udstil bakteriekulturen på et galleri med internetforbindelse. Film den og kast billedet op på væggen og ud på nettet i realtime. Spil musik generet af genkoder i en computer og lad internetsurfere have adgang til at klikke på bakteriekulturen, så den muterer. Og giv bakteriekulturen mulighed for at sende et budskab tilbage via nettet.

Eduardo Kac laver gen-kunst. Han lever fuldt op til Ars Electronicas ønske om at kunstnere og videnskabsmænd skal befrugte hinandens arbejde. Faktisk har det været nødvendigt for den brasilliansk fødte Kac at sætte sig dybt ind i genteknologi for at kunne udføre sine kunstværker. Hans værk "Genesis" udspringer af et ønske om dialog med skaberne af den ny LifeScience teknologi.

I modsætning til mange af bioteknologiens hårde kritikere, så vil Kac i dialog og kunne fortolke en teknologi, som han ser som umulig at undgå. Og nu drømmer han om selvlysende grønne hunde. Under sin forelæsning på Ars Electronica hævdede han, at hunden som vi kender den i dag er 100 procent menneskeskabt. Siden de gamle ægypteres tid har vi opdrættet og forædlet hunderacen i utallige afskygniger. "Ingen af disse hunde har levet vild naturen", hævder Kac, og viser et udvalg forædlede hunde på en overhead. Hunde fra et hundeshow. Hunde hvis genpulje i årenes løb er blevet mindre og mindre for til sidst at være så lille, at hundene bliver syge. Ene og alene på grund af forædling.

Nu vil Kac bygge videre på dette kunstige dyr. Han vil forbedre hunden gennem at gøre den selvlysende. Der findes allerede labratorieeksperiemnter med selvlysende mus.Det ekstra sofistikerede ved Kacs ide er, at han udelukkende vil pille ved det eller de gener, der koder for farven på hundens pels. Det er med andre kun hundens hår, der bliver selvlysende. Så bliver den nemlig lettere at finde, når man lufter den..


Back to Kac Web